สูตรนี้ให้ 73 ออก 73 ล่างตรงๆมาแล้วงวดวันที่ 16 มีนาคม 64 สูตร2ตัวล่างๆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *