ฝันอยู่บ้าน มาวัดก็ได้ตัวเดียวกัน เห็นคักปานนี้ บ่มีพลาดแน่นอน16/3/64

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *