พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดพิษณุโลก [๑๒มี.ค.๖๔]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *