งวดที่แล้วให้ 422 ตรงๆๆๆ270ตรงๆๆๆ งวดนี้ให้อีก 16/4/2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *