ยังได้ไปต่อ วิ่งล่างตัวเดียว (เพิ่มสูตรใหม่) 16 4 64 จับคู่สองตัวล่างงวดนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *