หน่วยล่างตัวเดียว 16 4 64 (ชน3สูตร สูตรใหม่) หลักหน่วย2ตัวล่าง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *