ถูกอีก 56 ไปต่อ 2ตัวล่างตรงๆ (2/5/64) สองตัวล่างตรงๆ9ชุดตรง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *