ปล่อนตัวไหนออกตัวนั้น ปู่ถมดินเขียนให้แล้ว เจ้ามือห้ามอั้น 2/5/64

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *