2ตัวล่างตรง (สูตร4คู่ตรงๆ) 2/5/64 เทียบ2สูตร ตัดคู่เด่น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *