จับตาปู่สกล”วาจาศักดิ์สิทธิ”ทักคันใหนออกคันนั้น งวดนี้ทักอีกแล้ว 2/5/64 ตามต่อ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *