เป็นปาฏิหาริย์!!เลขสองภูมิ!!สองที่ได้เลขตัวเดียวกัน 2/5/64

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *