อ.เทพพิทักโชค(ให้18ตรง),(งวดที่แล้วให้372ตามต่อ) อาศรมฤาษีเณร16/5/64

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *