ถูกกับหลวงพี่มีเซ้นส์จนใด้ปลดหนี้16/5/64ให้มาแล้ว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *