เลข(เซียน ป.)สูตรนี้ไม่เคยผิดในรอบ8ปี16/5/64เด่นมาให้เน้นๆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *