#อย่าพลาด#ปู่บอกเลขนี้มีที่มา#วันที่ 1 มิถุนายนเวลา 12.30 น.ได้แน่นอน#

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *