ตะลึงทั้งวัด(พระตี๋)เป่าทีเดียวเลขผุดขันน้ำมนต์16/6/64มาแนๆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *