ตั้งแต่มาอยู่วัดนี้ตาสมหวังถูกหวยตลอด งวดนี้ได้อีกแล้ว16/6/ุ64

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *