บุญนี้บารมีปู่ ศรัทธาพารวย กราบบารมีปู่ อีกครั้ง ชมความงดงาม ในพิธีรำถวายสักการะบูชาปู่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *