งวดก่อนให้ 603 ออก 603 ตรงๆมาแล้วงวด 1 มีนาคม 64 สูตร3ตัวตรงๆ2ชุด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *