ให้ก่อนออก ,เจ้าบอกออกแน่ 1/3/64 เสด็จพ่อ ร.5 วัดบางมูลนาก[ Vlog221]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *