วัดป่าภูต้องมนต์#งวดแรก​ 307 เข้าตรงๆ#งวดสอง​ 053 ก็ถือว่าเข้า#งวดสามได้แล้ว​ 3 ตัวตรงๆ#1 มีนาคม 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *